Wednesday, January 23, 2008

Empat Alasan

Di hari kiamat kelak
Allah akan menolak
Alasan empat orang dengan empat
Menolak alasan orang kaya
Dengan Nabi Sulaiman jika mereka berkata
"Kekayaan itu telah sebabkan aku
sibuk tak sempat ibadah kepada-Mu."
Maka Allah akan menjawab
"Engkau tak lebih kaya
Dibanding Sulaiman sang raja
Tapi kayanya tak lupakan ia
Dari beribadah dan taqwa."
Jika seorang hamba sahaya berkata
"Karena aku sebagai hamba sahaya
Maka tak bisa bebas aku beribadah."
Allah akan menjawabnya
"Nabi Yusuf menjadi hamba sahaya
Tapi tak halangi ia beribadah."
Dan pada orang miskin dengan Nabi Isa
Jika mereka berkata
"Kemiskinan menghalangiku
Untuk beribadah kepada-Mu."
Maka dijawabnya
"Engkau tak lebih papa
Dari hamba-Ku Isa
Tak terhalang ibadahnya
Sedikitpun jua."
Dan pada orang sakit dengan Nabi Ayub
Jika si sakit berkata
"Penyakit telah menghalangiku
Beribadah kepada-Mu."
Maka dijawabnya
"Penyakitmu tak lebih berat
Dari Ayub yang hampir sekarat
Tapi tak terhalang untuk beribadat."

Akhirnya tiada alasan
Bagi orang yang akan beralasan
Di sisi Allah saat Hari Pembalasan

diambil dari "untuk mereka yang lupa"

No comments: